Để đảm bảo dễ nhìn, bạn hãy kéo cửa sổ to ra một chút để sử dụng, cảm ơn!
tandbrvt

Phần mềm Tự động Phân công giải quyết án ngẫu nhiên | Demo it.tandbrvt.com

Chú ý: Vui lòng cấu hình chuẩn dữ liệu đầu vào để phần mềm hoạt động tốt! Số lượt truy cập: Lượt truy cập

Xem Hướng dẫn sử dụng tại đây