welcome

Chào mừng đến với phần mềm

Trợ lý ảo Tòa án nhân dân

Tại đây Thẩm phán, công chức Tòa án có thể tra cứu các văn bản, chỉ dẫn áp dụng pháp luật, các câu hỏi tình huống pháp lý, các án lệ và bản án, quyết định đã công bố


Tải phần mềm trên điện thoại

Hệ điều hành IOS - Apple


Hệ điều hành Android


Truy cập trang Trợ lý ảo trên PC


Trang chủ


Hướng dẫn chi tiết cài đặt phần mềm Trợ lý ảo bằng hình ảnh

Lượt truy cập: Trợ lý ảo Tòa án